Przejdź do treści

CW24TV

Warleaks 00074 Rekonesans Rosjan na miejscu ostrzelanej kolumny ukraińskiej – polegli żołnierze ukraińscy nie mieli butów przed dotarciem Rosjan (przp. red.)