Przejdź do treści

CW24TV

Warleaks 00102 „lancety” przywieziono do Wagnerów…

  „lancety” przywieziono do Wagnerów

  1. SPG Crab – zniszczony

  2. SPG Crab – zniszczony

  3. SPG Crab (opublikowany w grudniu) – zniszczony

  4. M-777 – zniszczony

  5. SPG Crab – uszkodzony

  6. SPG Crab – uszkodzony

  7. MLRS Bureviy (opublikowany przed zniszczeniem ) – zniszczony

  8. Nieznany cel, przypuszczalnie MLRS – zniszczony