Przejdź do treści

CW24TV

Warleaks 00518 Smutna piosenka o wojnie, która w końcu przyszła skoro ludzie nie rozumieją, że trzeba wyzbyć się agresji.

    Smutna piosenka o wojnie, która w końcu przyszła skoro ludzie nie rozumieją, że trzeba wyzbyć się agresji.

    Szkoda, że giną nawet ci, którzy agresji nie przejawiali a byli tylko bierni dla agresywnych postaw –

    na nagraniu niszczone ukraińskie wojsko